SVETOVNI DAN TURIZMA - MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA

Okolica hiše je naše ogledalo, vrt pa je del narave, je podaljšek našega bivalnega prostora.
Pri svojem delu smo se in se še vedno srečujemo z ljudmi, ki jim ni vseeno, kakšno je naše okolje in teh je veliko. Podoba, ki jo skozi urejeno okolje kažemo navzven, je veliko več kot le lep pogled. V tej podobi se skriva naš odnos do dela narave, ki mu pravimo dom.
V dobrem desetletju izvajanja projekta MDLG smo napredovali. Premalo, da bi bili zadovoljni, a vendarle toliko, da gre opaziti premike v miselnosti ljudi. Ljudje v lokalnem okolju so tisti, ki poganjajo kolesje razvoja. Pri tem jim morajo pomagati strokovne službe občine, ki morajo izdelati vizijo razvoja turizma na našem podeželju.
 
Vsako leto v počastitev svetovnega dneva turizma nagradimo najbolj pogumne, ki so se prijavili na natečaj MDLG in tiste, ki vzorno skrbijo za svoje okolje.
Vse prejemnike priznanj, ki so se nam pridružili v enajstih letih, druži dejstvo, da njihovo delo skupnosti prinaša veliko dobrega. Skrb za okolje je naloga, ki se nikoli ne konča, a je vseeno lažja, če človek tudi na tak način ve, da je njegovo delo opaženo in cenjeno, da je bil pri svojem delu uspešen in da se je s tem dotaknil tudi drugih ljudi.
 
Najbolj uspešni v letu 2014 so bili:
- Žugelj Bernarda, Čurile
- Mavretič Marija in Jože, Boldraž
-Turistična kmetija Črnič, Grabrovec
- Hotel Bela krajina, Metlika
- Kamp Podzemelj ob KolpiPrijavni obrazec na ocenjevanje MOJA DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA.