KMEÄŒKI PRAZNIK V PRILOZJU 14.7.2015-EN

Pretekli vikend se je uspešno zaključil tradicionalni 20. Kmečki praznik na letališču v Prilozju.
Organizatorji prireditve KGZS – Zavod Novo mesto, ki skrbi za strokovni del, Društvo podeželske mladine Metlika, ki skrbi za kmečke igre in tehnično izvedbo ter Občina Metlika, kot glavni finančni sponzor, so zadovoljni, saj je prireditev obiskalo veliko Belokranjcev in drugih obiskovalcev onkraj Gorjancev.

Namen prireditve je povezati potrošnika in pridelovalca, da bo potrošnik kupoval domače pridelke in izdelke brez dodanih konzervansov, se zavedal pomena domače pridelave, kakovosti in prave tehnološke zrelosti. Zadovoljni so, da prireditev ni samo predstavitev kmetij ampak, da se tudi prodaja, izmenja izkušnje, spozna kmetije in dogovori glede nadaljnje prodaje in možnosti nakupa. Potrošniku so želeli predstaviti tudi pomen in prednosti lokalno pridelane hrane, poudariti pomen sezonskega uživanja hrane ter pomen pridelave hrane za samooskrbo. Zdrava hrana je pomembna za vse, zato se je potrebno zavedati pomena lokalno pridelane hrane. Potrošnik naj kupuje in uživa domačo hrano, pridelovalec pa jo naj ponudi na določenih krajih, dostopnih za potrošnika. Na Kmečkem prazniku se prestavljajo tudi društva z njihovimi aktivnostmi, domača obrt in turistična ponudba občine.

V sklopu prireditve so v četrtek, 9. 7. 2015 v hotelu Bela krajina pripravili  » Borzo za lokalno oskrbo«. Predstavili so primere dobre prakse odkupa kmetijskih pridelkov otroškega vrtca Ciciban iz Sevnice in Otroškega vrtca iz Metlike. Povedali so, da v mejah razpoložljivega odkupijo vse pridelke od kmetov ter da so zadovoljni z njihovo kvaliteto in dobavo. Največji problem je pri otrocih, saj zavračajo nekatere izdelke kot so na primer domače maslo in jogurti, ker niso vajeni teh okusov, vendar zaposleni v vrtcu vztrajajo in poudarjajo, da imajo pri tem največjo nalogo starši, da tudi doma otrokom približajo domačo hrano. Predstavnika kmetov sta povedala, da sta zadovoljna s sodelovanjem z javnimi zavodi in da vidijo edino težavo v tem, da imajo največ pridelkov ravno v času šolskih počitnic, zato bo potrebno pridelavo zasnovati malo drugače, da bosta domača zelenjava in sadje dobavljiva tudi spomladi in jeseni.

V nedeljo, 12. 7. 2015 popoldne je bilo na letališču v Prilozju moč videli bogato pripravljen program s predstavitvijo kmetij in možnostjo nakupa kmetijskih pridelkov iz posameznih kmetij, predstavitev društev, izvedbo različnih demonstracij ter seveda kmečke igre v organizaciji društva podeželske mladine Metlika.

Ob otvoritvi so počastili s svojimi nagovori organizatorji Jernej Starašinič – predsednik DPM Metlika, Darinka Slanc – kmetijska svetovalka pri KGZS – Zavodu NM, g. Darko Zevnik – župan občine Metlika in  gostje g. Andrej Kastelic – vodja oddelka za kmetijsko svetovanje in živinorejo pri KGZS-Zavodu NM, g. Ivan Kure – podpredsednik KGZS in gdč. Katja Jakljevič – kraljica metliške črnine. Uradni del so popestrili člani tamburaške skupine Carmen Cord iz Metlike s pevko Moniko Bajuk in umetniškim vodjem Matejem Matkovičem.

Preden so začeli s prvo demonstracijo je podzemeljski  župnik g. Peter Miroslavič blagoslovil traktorje in ostalo kmetijsko mehanizacijo ter zaželel varno delo z njimi. Nato so si obiskovalci lahko ogledali demonstracijo strniščne obdelave tal z oranjem in obdelave tal s predsetvenikom brez oranja. Podjetje TPGozd je izvedlo demonstracijo nakladanja hlodov z gozdarsko prikolico, člani SK Bele krajine pa  vsejavanje travno deteljne mešanice  direktno v travno rušo. Gospod Oto Nemanič je prikazal prekrivanja strehe z rženo slamo, Franci Kremesec pa delovno opravilo nege zobovja pri konjih. Razstavljeni so bili tudi rastlinjaki za pridelavo zelenjave – hobi program podjetja Selis d.o.o.
Predstavile so se naslednje kmetije: Klepec Jožef, Starašinič Marjeta, kmetija Burgar, Kramarič Darja, Galovec Ivanka, Grabrijan Jože, Žugelj Anton, Veselič Jožef, Medeni butik Bibi –  Bernarda Kump, Pečarič Martin, Kočevar Boštjan, Vladimir Stariha, Stanko Matekovič, Vera Pirc Prelovšek in Anton Jakljevič.
Sadjarsko društvo Bele krajine je pripravilo pisano paleto sezonskega sadja in v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika izvedlo medgeneracijsko sodelovanje likovnega ustvarjanja na temo sadja. Članice društva kmečkih žena Metlika so pripravile razstavo različnih vrst kruha, za katere so v preteklih letih dobile priznanja, seveda pa ni manjkala tudi belokranjska pogača.  TIC Metlika je predstavljal turistično ponudbo v občini, KZ Metlika je predstavila ter ponudila v pokušanje različna vina, društvo rejcev drobnice Bele krajine degustacijo ovčjih salam, Konjeniški klub Bela krajina pa ogled konjev in možnost jahanja. Zavod za gozdove Slovenije skupaj z društvom lastnikov gozdov je predstavilo pomen zaščitne opreme za delo v gozdu.
Člani Govedorejskega društva Metlika so pripravili igro: Ugotavljanje teže teleta. Sreča se je nasmehnila mladeniču, ki je stavil na 135,30 kg teže in prejel nagrado 10 kg ekološkega mesa vzrejenega na kmetiji Trdič na Krasincu.
Na stojnicah so se poleg društev in kmetij predstavila še različna podjetja. Podjetje Janžekovič je predstavilo specialno glavo za lahke motorne kose, KGZS – Zavod Novo mesto je imelo svetovanje in prepoznavanje bolezni vinske trte, šola biotehnike in turizma iz Novega mesta pa je predstavilo svoje različne dejavnosti.  Z domačo obrtjo (leseni izdelki, kvačkanje iz volne, laneni izdelki, vezenine) so se predstavili Rade Jaklič, Elvira Gorše, Tatjana Flajnik, in Helena Veselič. Tudi otroci so prišli na svoj račun, saj so mladi iz DPM Metlika pripravili bogato otroško delavnico, kjer si je vsak lahko nekaj izdelal in odnesel domov. Posladkali pa so se lahko s sveže pečenimi palačinkami namazanimi z domačo marmelado.

V kmečkih igrah, ki jih je organiziralo DPM Metlika je sodelovalo 5 ekip. Prvo mesto so zasedli DPM Mirna peč, drugo mesto DPM Metlika in tretje mesto ekipa DPM Tržišče.
Poskrbljeno je bilo tudi za hrano in pijačo, vsi skupaj pa smo lahko zaplesali in uživali ob zvokih domačega glasbenika Mihe Veseliča iz Čuril.

Organizatorji se zahvaljujejo prav vsem, tako razstavljavcem, donatorjem, kakor tudi obiskovalcem in njihovim gostom, da jim je tudi tokratni jubilejni Kmečki praznik uspel.

Pripravili:
Darinka Slanc in Tatjana Kmetič Škof
KGZS – Zavod Novo mesto, izpostava Črnomelj – Metlika