Nov CGP Bela krajine

Dne 18.12.2017 je bil objavljen ‘Natečaj za izdelavo CGP turistične destinacije Bela krajina -1’ ki je obsegal besedilo natečaja ter kot prilogo Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022.

Na razpis je prispelo 33 vlog z 42 različnimi rešitvami. Kuverte so ob prejetju prejele evidenčno številko.

Vloge so bile do ocenjevanja originalno zapečatene ter so se odpirale pred komisijo. Vsaka vloga je prejela evidenčno številko zapisano na kuverti. V kolikor je prispela kuverta vsebovala več rešitev, so rešitve prejele označbe a, b, c, d itd.

Komisija je zasedala 19.2.2018 in izbrala zmagovalno rešitev, ki vam jo predstavljamo v priponki.

Zmagovalno vlogo evidentirano pod št. 19. je poslalo podjetje Nea Culpa d.o.o., Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana.

 

Utemeljitev komisije za izbor:

Predlagatelj zmagovalne vloge je oddal vlogo pravočasno in z dopolnitvami.

Izbrana vloga je skladna s smernicami podani ob razpisu ter upošteva produktno arhitekturo turistične destinacije Bela krajina, kot je zapisno v Strategiji.

Izbrana vloga je pravilno interpretirala Strategijo, še posebej njeno ključno sporočilo primerjalne prednosti Bele krajine, torej edinstven preplet naravne in kulturne dediščine.

Izbrana vloga najboljše opredeljuje tri ključna produktna stebra opredeljena v strategiji ter medsebojno soodvisnost. Vloga tudi ustrezno opredeljuje odnose med predlaganim logotipom ter nacionalnimi turističnimi logotipi.

Izbran logotip je lahko prepoznaven ter nezamenljiv, hkrati likovno čist. Prijavitelji so ustrezno opredelili uporabo logotipa v različnih aplikacijah.