KOLESARSKA POT KUČAR

SPLOŠNI OPIS POTI

Iz Metlike se čez Krvavčji Vrh odpeljemo do Semiča in nato po razgibani cesti mimo reke Krupe do Gradaca, kjer stoji grad na okljuku reke Lahinje. Pot nas vodi naprej po ravninskem delu med travniki in obdelanimi polji v vas Prilozje, kjer se nahajata belokranjsko letališče in ribnik. Na poti do glavne ceste se srečamo še z reko Kolpo in s Kučarjem, enim od najpomembnejših arheoloških najdišč v Beli krajini. Prečkamo glavno cesto in mostiček nad reko Lahinjo ter nadaljujemo pot do izhodišča čez gozdove.

 

Tehnični opis in profil poti:

Relacija: Metlika – Krvavčji Vrh – Cerovec – Črešnjevec – Semič – Stranska vas – Klošter – Gradac – Prilozje – Krasinec – Podzemelj – Zemelj – Geršiči – Dolnje Dobravice – Gornje Dobravice – makadamska pot mimo deponije Bočka – Metlika

Izhodišče: TIC Metlika

Dolžina: 37 km

Čas: 3,5 ure

Težavnost: srednje težka

 

Zanimivosti ob poti:

Staro mestno jedro Metlika (metliški grad, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, cerkev sv. Nikolaja), Galerija Kambič, cerkev sv. Martina ob kužnem znamenju, muzej na prostem in partizanska bolnišnica v Črešnjevcu, izvir reke Krupe, sotočje rek Krupe in Lahinje v Kloštru, grad Gradac, spominska soba v čast ustanovitve Rdečega križa Slovenije v Gradacu, letališče in ribnik v Prilozju, Kamp Podzemelj ob Kolpi, hrib Kučar (razgledna točka, prazgodovinsko gradišče, učna pot Kučar-Kolpa, zemljene gomile), farna cerkev sv. Martina v Podzemlju, reka Lahinja, Zdenc v Geršičih.

 

Ponudniki ob poti:

Grajska klet Šturm, Hotel Bela krajina, Peka peciva, kruha in potic Šrajf, Kmetija z nastanitvijo ob izviru Krupe, Aeroklub Bela krajina (letališče), Ribiška družina Metlika (ribnik), neposredni bližini (Gostišče Kapušin, Ekološka kmetija Trdič, Kamp Krasinec) Gostišče Veselič, Kamp Podzemelj ob Kolpi, neposredni bližini (Pizzerija in špageterija Pri starem Pildu)