Razglasitev Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena

Vlada Republike Slovenije je dne 2. februarja 2018 sprejela sklep o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena.

Vuzemski plesi in igre v Metliki (sinonim Metliško obredje) je splet plesov, pesmi in iger, ki ga je že leta 1888 v Ljubljanskem zvonu opisal belokranjski narodopisec Ivan Navratil. To pomeni, da začetki metliškega obredja segajo vsaj v drugo polovico 19. stoletja; po izvoru pa je izročilo nedvomno starejše in sodi v najstarejšo plast slovenskega plesnega izročila. V preteklosti so ga plesali vsako leto na vuzemski (velikonočni) ponedeljek na Pungartu pri cerkvici sv. Martina, od leta 1992 pa na Trgu svobode, ki je del starega mestnega jedra Metlike. V celoti Metliško obredje združuje šest različnih iger (Kolo, Must, Rešetca, Robčeca, Petelinji boj in Turn). Značilnost izvajanja metliškega obredja je plesanje le ob petju in brez inštrumentalne spremljave.

Metliška folklorna skupina Ivan Navratil vsako leto na velikonočni ponedeljek organizira prireditev z naslovom Vuzemski ponedeljek, na katerem prikaže ta ljudski običaj.

Vuzemski plesi in igre v Metliki so bili vpisani v Register žive kulturne dediščine Ministrstva za kulturo leta 2013.