Otvoritev Hiše dobrot Bele krajine

Z velikim veseljem vas obveščamo, da smo odprli vrata HIŠE DOBROT BELE KRAJINE (Mestni trg 7, Metlika).

Ponudba domačih dobrot v starem mestnem jedru Metlike nakazuje novo smer za njegovo oživljanje. Hiša lokalnemu prebivalcu kot tudi zunanjemu obiskovalcu na enem mestu ponudi bogato vinsko in prehransko ponudbo. Staro mestno jedro ima prek razvoja podobnih projektov potencial ponovno postati živahno shajališče lokalnega prebivalstva ter izredno močna nova turistična točka.

Dobrodošli v trgovinico, kjer je na enem mestu zbrana in predstavljena ponudba lokalnih vinarjev, sadjarski, vrtnarski, čebelarski, oljni, zeliščni, mlečni in ostali proizvodi iz lokalnega okolja.

Poletni odpiralni čas hiše bo od ponedeljka do petka od 8.00-12.00 in 13.00-17.00, ob sobotah pa od 9.00 do 13.00. Zaradi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi in upoštevanja varne razdalje uradne otvoritve hiše ne bo.  Zaradi ukrepov omejevanja širjenja okužb s COVID-19 prosimo obiskovalce, da nosijo zaščitno masko, si razkužijo roke in upoštevajo varno razdaljo vsaj 1,5 m.

Več o projektu Hiša dobrot Bele krajine – Prijavitelj Občina Metlika je v partnerstvu s TD Vigred Metlika in Društvom vinogradnikov Metlika s projektom »Hiša dobrot Bele krajine» uspešno kandidiral na 2. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vrednost projekta z DDV znaša 164.015,20 EUR, od tega predstavlja vrednost vodilnega partnerja Občine Metlika cca 144.013,20 EUR, ostalo so vložki partnerjev. Projekt je v višini 80% oz. 108.763,07 EUR sofinanciran iz sredstev ESRR. Glavne aktivnosti projekta so ureditev prodajno promocijskega centra v izmeri 84 m2 v objektu na Mestnem trgu 7, oblikovanje mreže ponudnikov lokalnih dobrot (25 ponudnikov), izvedba animacijskih delavnic in izdelava promocijskega filma. Zaključek projekta je predviden 31.12.2020.