DOGODKI BILO JE…

Toni Gašperič, Ljudska knjižnica Metlika in Gostišče Veselič že tradicionalno pripravljajo sezono dogodkov Bilo je….

Zimski petkovi večeri, katerega avtor je Toni Gašperič, so poučni, zanimivi in humoristični, pogovori pa polni spominov na belokranjske običaje, šege, kulinariko, pomembne osebe, ustavarjalce…

Ob prijetnem druženju Gostišče Veselič pripravi domačo pojedino, Ljudska knjižnica Metlika pa priložnostno razstavo knjig.

Projekt »Bilo je« je Združenje splošnih knjižnic Slovenije leta 2014 nagradilo kot najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic za inovativno storitev za uporabnike.