MESTO METLIKA

Najstarejši del Metlike leži pod hribom Veselica, na naravnem pomolu med dolinama potoka Obrh in Suhor ter suho dolino Bojice. Prostor je bil naseljen že v prazgodovini. Časovno lahko nastanek mesta postavimo v srednji vek. Leta 1365 je Metlika, ki se je takrat imenovala še Novi trg, že imela obzidje. Iz tega obdobja najdemo v mestu le nekaj posameznih stavb, ki so bile v 650 letih obstoja Metlike temeljito spremenjene. Spremembe so posledica pogostih turških vpadov, ki so se dogajali od leta 1407.

 

Mesto so pogosto uničevali tudi požari, najhuje je bilo v letih 1705 in 1790.

 

Metlika se je v 19. stoletju ponovno postavila na noge. Pred tem je počasi izginjalo srednjeveško obzidje, okoli starega jedra pa so v 19. stoletju nastajali novi predeli. Njihova imena so ohranjena do današnjih časov. Tako sta nad izvirom Obrha nastala Požeg in Hrib, ob Cesti bratstva in enotnosti Šranga, Drage in Strnišče, nad njo Cancenberk, v okolici Zdravstvenega doma Majer, pri klavnici Majlont, ob cesti proti Rosalnicam Vejar. Zaradi razgibanega površja leži mesto na nadmorskih višinah od 145 m v Majlontu do 205 m na Hribu oziroma 233 m na Veselici. Novejši deli mesta, nastali v 20. stoletju, se razprostirajo od Majera proti železniški postaji in naprej do mejnega prehoda preko Kolpe na Hrvaško. Na mestnem obrobju, severno od zgodovinskega središča Metlike, so nastale soseske ob cesti proti Svržakom oziroma proti Grabrovcu. V zadnjem desetletju nastaja novo naselje severno od Pilda, Strmec.