ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

 

Slovenija na neverjetno lahko dosegljivih razdaljah med Alpami, Jadranom, Panonsko nižino in Krasom združuje vse različne čase Evrope. Doživite lahko pradavno železno dobo in novodobno železarstvo, življenje v času rimskih legij in srednjeveški razcvet mest, rudarjenje v globokih živo srebrnih rovih ali spokojnost mistične pasijonske predstave.

V zgodovinskih mestih lahko opazujete dediščino preteklosti, kulturo sedanjosti, in skupaj z meščani ustvarjate dediščino prihodnosti.

Kje dandanes iskati raj, če ne v odmaknjenih in neokrnjenih pokrajinah, kjer se prepletajo spokojnost, drugačnost ter bogata naravna in kulturna dediščina? Zato dobrodošli v osrčju Bele krajine, kjer se med Gorjanci in reko Kolpo skriva starodavna Metlika. Dovolite, da se Vas dotaknejo njena pestra zgodovina, kultura in prijazni ljudje.

 

http://www.zgodovinska-mesta.si/

 

The stories of eternity

Zgodbe večnosti

Obzidana mesta

Walled towns